• Escola Sindical de Formació Melchor Botella

    - L’escola Sindical de Formació Melchor Botella és una associació sense ànim de lucre que gestiona la formació de totes les persones que formen la Intersindical Valenciana entitat que engloba deu sindicats de la Comunitat Valenciana, amb un total d’uns 18.000 afiliats i afiliades.

    Estem oberts a la participació de totes aquelles persones que creuen en un projecte de societat assembleari, equitatiu i just. És l'òrgan de formació dels sindicats següent: STEPV, Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià; STAS: Sindicat de Treballadors i Treballadores de les Administracions Públiques; IS: Intersindical Salut; SF: Sindicat Ferroviari; STM: Sindicat de Treballadors i Treballadores del Metall; STICS: Sindicat de Treballador i Treballadores de la Indústria i el Comerç; TUC: Treballadors i Treballadores per la Unitat de Classe; OSUT: Organització Sindical Unitària de Treballadors i Treballadores; CAT: Col·lectiu Autònom de Treballadors i Treballadores; Sindicat de Jubilats i Jubilades • Mira que la formació estiga vinculada a la millora de les condicions laborals i posseïsca el major reconeixement possible. • Procura que les accions formatives siguen gratuïtes o al menor cost amb la màxima qualitat. • Té signat acords amb Universitats, Col·legis Professionals, Col·lectius i ONG, Ajuntaments i Instituts oficials de formació permanent que avalen i certifiquen la seua formació.